27 oktober Landelijke Broederschapsdag in Holwerd.

Op zaterdag 27 oktober 2017 was er de landelijke broederschapsdag in Holwerd. namens de doopsgezinde gemeente uit Harlingen waren daar aanwezig, J. Ammerlaan, S. Beuker, G. Beuker en M. Koning.Op deze dag hadden we een presentatie van de heer Klimstra over het energie-verbruik van mens en industrie in Nederland, Europe, maar ook wereldwijd.Uit deze presentatie bleek ook wat voor gevolgen dat heeft voor onze aarde.\'s Middag een wandeling door Holwerd, en bij terugkomst in de doopsgezinde kerk kregen we nog een lezing over Holwerd aan Zee, ook een prachtige presentatie.Deze prachtige dag in Holwerd sloten we af met een vesperdienst.