Vermaningspad Hemelvaartsdag 10 mei 2018.

Op donderdag 10 mei Hemelvaartsdag was er het vermaningspad, dit jaar met het thema; Brede en Smale wegen. Je kon op diverse plaatsen opstappen te weten Witmarsum, Harlingen, Makkum en Pingjum. Je kon een fietstocht of met de auto langs de diverse Vermaningen. Op iedere locatie werd wel wat georganiseert (getuige het foto verslag van de Vermaning in Harlingen). De dag werd afgesloten in de met een vesperdienst in de Koepelkerk van Witmarsum.