Pagina:       1     |    2

Fairglobe

zondag 8 april 2018

Ook de Doopsgezinde gemeente Harlingen gebruikt fairtade producten.VMP 2018

woensdag 14 maart 2018VERMANINGSPAD 2018

woensdag 14 maart 2018

Vermaningspad 2018

Zoals ieder jaar wordt er op Hemelvaarstdag weer een Vermaningspad georganiseerd. Op donderdag 10 mei gaat de route langs de Doopsgezinde Gemeenten Harlingen, Makkum en de Lytse Streek met als standplaats Witmarsum. Het thema is: "Brede en smalle wegen". Het belooft een intressante tocht te worden langs kronkelwegen door de 'Greidhoeke' en langs de friese IJselmeerkust, waarbij de verscheidenheid in landschap en kerken opvalt.

Startplaatsen: 

Harlingen Zoutsloot 50, Makkum Bleekstraat 11, Witmarsum Arumerweg 40, (In Witmarsum kunt u ook de gereserveerde fietsen afhalen, zie verderop in dit bericht)

In bovenstaande Vermaning wordt ook koffie en thee en soep geserveerd. Een lunchpakket dient u zelf mee te nemen.

Het Monument, de Contourenkerk, het Schuilkerkje en de Vermaning in Itens zijn te bezoeken, maar hebben verder geen faciliteiten.

Huur fietsen: 

Het is mogelijk via de FDS (elektrische) fietsen te huren. Dit dient u voor 27 april door te geven via: frieslandfds@gmail.com. De fietsen staan dan op 10 mei voor u klaar in Witmarsum.

Parkeren: 

Voor parkeren volgt u het plaatselijke advies.

Tijd: 

Start: 10:00 uur, Afsluiting: 16:00 uur in de Koepelkerk te Witmarsum, Arumerweg 11.

Vermaningen:

In Witmarsum kunt u het redelijk moderne kerkje gebouwd in de jaren 60 bezoeken. Dit is ook de plaats waar de gemeente 'de Lytse Streek' haar diensten houdt. Dit is een fusiegemeente samengesteld uit de Doopsgezinde gemeenten Franeker, Itens, Witmarsum/Pingjum. Het Contourenkerkje en het Monument zijn buiten het dorp gelegen, maar zeker een bezoek waard zo midden in het landschap. De vesper (16:00 uur) vindt plaats in de Koepelkerk in Witmarsum. In deze kerk heeft Menno Simons ook werkelijk gepreekt in de tijd dat hij Vicaris was.

In Makkum staat aan de Bleekstraat/Tuinstraat, de Vermaning, die ook wel \'het Kasteeltje\' genoemd wordt door de torentjes en de glas in lood ramen. Het interieur is sober maar heeft enkele unieke elementen zoals de balkonnetjes bij het orgel. In deze kerk is ook de plek te belijken waar in de oorlog onderduikers verborgen werden.

De Vermaning in Harlingenis de jongste Vermaning op deze route. Op de plek waar eerst de oude Vermaning en de oude diaconiehuisjes stonden, is een ruime multifunctionele zaal gerealiseerd met ruimtes die onderdak bieden aan diverse groepen in de gemeente. De Doopsgezinde Gemeente staat aan de Zoutsloot in Harlingen, het grachtje waar ieder jaar de beroemde Kerstmarkt georganiseerd wordt.

De Vermaning van Itens is sinds 2016 verkocht aan de Hervormde gemeente Itens/Hennaard. Voor dit Vermaningspad hebben we hen bereid gevonden om het prachtige kerkje voor ons te openen. De fietsroute leidt niet naar Itens i.v.m. de afstand.

In Pingjum staat het Schuilkerkje. In dit eenvoudige kerkje zonder orgel zal een DVD presentatie zijn. Deze start elk heel uur en duurt in totaal circa 20 minuten.

De kosten voor deze dag bedragen 5 euro, inclusief koffie, thee, een programmaboekje en een aandenken aan deze dag.

Meer informatie via: frieslandfds@gmail.com.Pagina:       1     |    2