Nieuws uit de Regio April 2020

2020-04-04 18:49:07

Nieuws van regio, provincie en elders

De regering heeft meegedeeld dat tot juni 2020 alles bevroren

blijft….dus er zijn geen activiteiten te noemen.

Maar weet u dat er toch allerlei initiatieven ontwikkeld worden?

Daaraan kunt u meedoen zonder de straat op te gaan.

 

Enkele voorbeelden:

- Op de homepage van de FDS staan bemoedigende teksten, de

huisdiensten van FDS/GDS, videodiensten en meer om een gevoel

te geven van verbondenheid met elkaar.

https://www.fds.doopsgezind.nl/index.php#39

- Ook verzorgt de FDS een papierenpreek die u toegestuurd krijgt

via het secretarisaat van onze gemeente

- Op zondagmorgen 10.00 uur op Omrop Fryslân tv een dienst vanuit

de grote kerk in Franeker.

- Vanuit de gemeente Joure, Sneek, Bolsward, IJlst verzorgt o.a.

predikant Cor Nijkamp een meditatieve dienst. Videodienst Cor

Nijkamp via: https://youtu.be/hgTzkmlkVo8

- Vanuit doopsgezinde gemeente De Lytse Streek zal predikant

Flora Visser een dienst maken.

 

Ook de jongste generatie

mist het onderlinge contact.

Zij spreken elkaar af en toe

via een video verbinding op

de telefoon of de computer.