Welkom bij de Doopsgezinde Gemeente Harlingen

 

De doopsgezinde gemeente Harlingen is een geloofsgemeenschap die, geïnspireerd door de Bijbel en door de doopsgezinde traditie, vorm geeft aan gemeente-zijn in de 21e eeuw.

De gemeente is gebouwd op een bijbels fundament, waarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid en geloofsvrijheid van iedere gelovige centraal staan.

De gemeente is een open gemeenschap van volwassen belijdende leden, vrienden en belangstellenden en staat open voor iedereen die binnen dat verband mee wil doen.

Respect voor ieders opvatting en de bereidheid om in dialoog met elkaar te groeien in gelovig leven is daarbij uitgangspunt.

 

Een bekende doperse spreuk vat "het geloof" zo samen:

Dopen, wat mondig is

Spreken, dat bondig is

Vrij in het christelijk geloven

Daden gaan woorden te boven.

 

 

Wij ontmoeten u graag in onze kerkdienst, elke zondag om 9.30 uur, of bij een van onze andere activiteiten.