Preekrooster

DatumTijdPredikant / OrganistExtra informatie

Zondag 3 maart.

09:30 uur

ds. W.I. Beuker

Organist: dhr. B. Dijkstra

ZONDAGSSCHOOL & KIEZELTJES.

Zondag 10 maart.

09:30 uur

ds. H. Klein Nagelvoort

Organist: dhr: G.J. Elsinga

ZONDAGSSCHOOL.

Zondag 10 maart.

19:00 uur

zr. I. Beverlo

1e zondag 40-dagentijd.

Taizé/Ionaviering in de St. Michaelkerk.

Zondag 17 maart.

10:00 uur

ds. F. Visser en

ds. W. Beuker

Gezamenlijke dienst in Witmarsum met de Lytse Streek, m.m.v. de Menno Simons Cantorij. GEEN dienst in Harl-ingen. Extra collecte t.b.v. projecten st. Doopsgezind Wereldwerk.

Zondag 24 maart.

09:30 uur

Gespreksgroep              

 Zoekend Geloven.

Organist: dhr. G.J. Elsinga

ZONDAGSSCHOOL & KIEZELTJES.

Zondag 31 maart.09:30 uur

ds. W.I. Beuker

BELIJDENISDIENST

Organist: dhr. B. Dijkstra

ZONDAGSSCHOOL & KIEZELTJES.
Zondag 7 april. 15:00 uur

Pommerantenpreek met de heer H. ter Avest.

Organist: dhr. G.J. Elsinga