Preekrooster

Zondag:              Tijd:          Voorganger / Organist:                         Opmerking:                                             
    

Kerkdiensten

Altijd wordt aan het begin van een dienst de kaars aangestoken als teken

van verbondenheid met God en met elkaar. Aan het einde van de dienst

wordt de kaars gedoofd met de woorden: ‘we doven het licht, maar we

nemen het mee in ons hart.’ Juist nu de wereld verstilt en pas op de plaats

maakt, juist nu de kaars in de kerk zo lang niet zal branden en we letterlijk

afstand moeten nemen, voel ik me door dat licht in ons hart nog meer met

God en met elkaar verbonden. Ik wens iedereen de liefde en steun die nodig

is om goed door deze onzekere tijd te komen en ik hoop dat we elkaar, als

alles voorbij is, gezond weer kunnen ontmoeten. zr. Jelna Bosma

 

zoek me niet

waar je me het laatst zag

zoek me niet

daar

vind me

hier

in de vogels

die over het landschap scheren

vind me

in de bloemen

die zich naar de zon toe keren

zoek me niet

op donkere plaatsen

vind me

waar het licht het van het duister wint

vind me in de maan en de sterren

als je naar de hemel tuurt

vind me in de flakkerende kaars

die jou mijn licht toestuurt

dat zijn plaatsen

waar je me vindt