Kerkenraad

Secretaris

Zr. L. Ammerlaan - Ruinen
P.F. Catsstraat 15,
8801VA Franeker
0517-851380
e-mail: pj2008@home.nl 

Voorzitter

Zr. E. Eghuizen
Goudplevier 28,
8862 LK HARLINGEN
06 2855 3936
e-mail: elleneghuizen@gmail.com

Inleveren kopij voor de Nieuwe Pastorale:

Voor elke derde woensdag van de maand, liefst als wordbestand.                                                      E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com