Gespreksgroep Almenum

Gespreksgroep Almenum

Onze gespreksgroep in Almenum bestaat uit de doopsgezinde bewoners van Almenum en wie er maar bij wil zijn uit stad en ommeland. We komen vrijwel elke maand samen rond de kaars als symbool van het licht van Christus, om lief en leed, onze ervaringen en verhalen uit te wisselen, en te praten over een onderwerp m.b.t. het jaarthema en de tijd van het kerkelijk jaar. Dit seizoen beginnen we op 19 september, vervolgens op 31 oktober; 14 november en 12 december. Bent u ook van de partij?

Contactpersoon: ds. Wiske Beuker, 0517-532186 of wbeuker@ziggo.nl