Bijbelkring - Bijbelboek Klaagliederen.

BIJBELKRING

Ook in het komende seizoen is er weer een Bijbelkring o.l.v. broeder Jan Norg. Het gaat om zes maandagmiddagen van 14:00 tot uiterlijk 16:30 uur. De data zijn: 12 oktober 2020, 16 november 2020, 14 december 2020, 18 januari 2021, 15 februari 2021 en 15 maart 2021.

Inhoudelijke informatie leest u in het volgende nummer van de Nieuwe Pastorale.

Informatie: Jan K. Norg, (0517 - 418468), jannorg@ziggo.nl