Dopers Dialoog

Deze gespreksgroepen starten beide op woensdag 30 september om 20:00 uur in onze Vermaning. Het is geen toeval dat deze groepen op dezelfde tijd en plaats de eerste bijeenkomst voor het komende winterseizoen hebben gepland. De Oriëntatiekring (4 personen) en de Mennokring (5 personen) hebben namenlijk een gemeenschappelijke bijeenkomst waarbij vrijblijvend onderzocht wordt of het wenselijk is de gesprekgroepjes samen te voegen. Vanzelfsprekend heeft elke groep een eigen cultuur en sfeer ontwikkeld en een eventuele "fusiegroep" moet voor iedere betrokkene aantrekkelijk zijn. Mocht besloten worden samen te gaan, dan zullen data van de fusiegroep onder een nog nader te bepalen naam worden doorgegeven.

Met vriendelijke groet, Jan en Wiske.

Informatie: ds. Wiske Beuker, 0517 - 532186, wbeuker@ziggo.nl,                                                                         Jan Stelwagen, (0517 - 414994), mail: jansjouk1@home.nl.

 

Sinds 8 januar 2019, gaan de Mennogroep en de Orientatiekring verder onder de naam;

"DOPERS DIALOOG".