In gesprek met Menno

Deze nieuwe groep gaat terug naar de wortels, naar de bron van het Doopsgezind zijn en wil zich allereerst bezig houden met het nieuwe boekje 'In gesprek met Menno'.

We gaan met elkaar in gesprek over oude teksten van Menno Simons, hertaald naar deze tijd, om (opnieuw) kennis te maken met Menno Simons. Wat dacht en schreef hij en wat heeft dit ons vandaag, ruim 500 jaar later, nog te zeggen. Kunnen en doen wer er nu nog wat mee?

De schrijvers: Simon van der Linden, Cor Nijkamp, Flora Visser-van Enkhuizen en Rink de Vries schrijven in het voorwoord: 'Door in gesprek te gaan met elkaar, met teksten van Menno Simons en met de bijbel, hopen we dat u met dit boekje als leidraad vele kostbare momenten zult beleven. Dat het een bron van inspiratie mag zijn voor ons en uw doopsgezind belijden in de 21e eeuw.'

Het boekje bestaat uit 3 hoofdstukken: 'Geloven', 'Wie is Jezus Christus?' en 'Het Nieuwe leven' daarom komen we 3 keer bij elkaar op woensdag 21 september, 26 oktober en 23 november om 20.00 uur in de vermaning. Komt allen, u bent van harte welkom!

Informatie: ds. Wiske Beuker, 0517-532186, wbeuker@ziggo.nl