Mennokring

Onze Mennokring draait al jaren, al is deze onder de naam 'Oriëntatiekring' gestart onder leiding van onze vorige predikant ds. Fulco van Hulst. Na zijn vertrek waren we van mening dat we zoveel meegekregen hadden, dat we in staat moesten zijn onze bijeenkomsten op een zinvolle manier voort te zetten en aldus geschiedde. Om de beurt verzorgen we sindsdien een avond met een zelfgekozen thema. Het gaat hierbij vaak om de raakvlakken van het geloof en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Voor we aan ons thema beginnen, hebben we eerst altijd een rondje wel en wee. Afspraken: De bijeenkomsten zijn op een dinsdagavond van 20:00 - 22:00 uur in onze vermaning met een frequentie van zo eens om de 6 weken in de periode van september t/m juni/juli. de eerste bijeenkomst is dinsdag 3 oktober. Op de slotbijeenkomst - meestal in juni - doorbreken we de Doopsgezinde soberheid. We blikken dan terug en vooruit, maar wel onder het genot van een gezamenlijke maaltijd. 

Als er interesse bestaat om ook eens langs te komen: Welkom, wel graag even een seintje vooraf.

Informatie: Jan Stelwagen, (0517 - 414994), mail: jansjouk1@home.nl.