Ouder - Kindgroep

In het winterseizoen 2018-2019 krijgt de ouderkindgroep die vorig jaar van start ging, een vervolg. Zo eens in de zes weken komen de ouders op de zondag van 15:00 tot 17:30 uur bijeen in onze Vermaning. Hun kinderen verblijven dan op de jeugdzolder onder begeleiding van Sjouk en Jan zodat de ouders de handen vrij hebben om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die hen bezig houden als opvoeders van jonge kinderen. Vanaf 17:30 uur eten alle betrokkenen gezamenlijk in de Mennozaal. Als afsluiting van het vorige seizoen was de hele groep voor een barbecue te gast bij Bruno en Heleen, waarbij het seizoen werd geëvalueerd. Resultaat: de ouderkind-groep krijgt een vervolg in 2018-2019. Voor het ter perse gaan van dit bericht was de datum van de eerste bijeenkomst nog niet vast gesteld.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met jan en Sjouk Stelwagen.

Tel. 0517 - 414994, email: jansjouk1@home.nl