Gespreksgroep Zoekend geloven

De brochure 'Laat maar waaien; moderne gedachten over de Heillige Geest', is dit winterseizoen onderwerp van gesprek. We verdiepen ons in dit onderwerp, belichten het van verschillende kanten, en laten ons hierbij inspireren door (lied) teksten en muziek. Wat raakt ons in dit onderwerp? We gaan niet in debat of discussiëren, we praten in dialoogvorm in een veilige en vertrouwde omgeving. We zoeken niet ons gelijk en niemand heeft het juiste antwoord: we zijn en blijven 'Zoekend Geloven'. Omdat we een gespreksgroep zijn, kan de groep niet te groot zijn, hooguit 10 deelnemers, dan kan iedereen voldoende meepraten.

We komen de eerste dinsdag van de maand bij elkaar in de vermaning van ca. 20:00 - 21:30 uur.

Data: 3 oktober, 7 november, 12 december (dus niet op 5 december), 2 januari 2018, 6 februari, 6 maart en 3 april.

Contactpersoon: Sietske Ypenga, (0517-235983), ypengakeulen@gmail.com