Zusterkring

De Zusterking is opgericht in het jaar 1938 op 7 oktober.

Een keer in de veertien dagen, op dinsdagmiddag, is er een bijeenkomst die o.a. wordt opgeluisterd door verschillende sprekers met verschillende thema's. De zusters zelf verzorgen om de beurt het wijdingswoord en af en toe een hele middag. Tot op heden altijd een succes.

Een jaarlijks terugkerend moment is het koffiedrinken dat  de zusters gezamenlijk bij de Poffertjeskraam doen. Net als het nieuwe seizoen altijd gestart wordt met een gezamenlijk reisje. Waar naar toe? Dat is elke keer een verrassing.

Meer informatie bij zuster Nel Beuker-Zuiderhof (nel.beuker@outlook.com)