Column predikant

Sta op! Een morgen ongedacht…

Sta op! Een morgen ongedacht

Gods dag is aangebroken,

er is in een bewogen nacht

een nieuwe lente ontloken.

Het leven brak door aarde en steen

uit alle wond’ren om ons heen

spreekt, dat God heet gesproken.

Lied 630 tekst: Ad den Besten

Het was donker als de nacht geworden toen de onschuld vermoord werd. Het was een bewogen nacht vol vertwijfeling, verdriet, wanhoop, schuldbesef. Maar God liet het er niet bij zitten, want God is de God van leven! En Jezus (schreef Okke Jager) heeft zich in het graf niet bij de feiten neergelegd; dan lag Hij er nog… De God van alle leven wil niet onze dood, maar ons leven! De doodsmachten mogen niet het laatste woord hebben. Al lijkt dat nog zo vaak zo in onze wereld, vol haat en geweld, vol ziekte en verslaving. Maar ondergronds groeit iets, en in de lente breekt de harde grond open. Het nieuwe leven staat op, en in de kleurrijke bloementuin spreekt een tuinman ons aan, noemt je naam. Hij kent je, en vraagt je ook op te staan en te gaan, als Hij, los van het oude, tegen de stroom in, samen met al die mensen die ook durven opstaan, die samen Zijn gemeente vormen. Dat geeft moed, dat biedt hoop!

Sta op!- Hij gaat al voor ons uit,

de schoot van ’t graf ontkomen.

De morgen is vol nieuw geluid,-

werp af uw boze dromen.

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,

is voor het lichaam nu vrij baan

naar en bestaan volkomen.

Marinus van den Berg verwoordt de Paasgedachte zo:

Sta op

Jij ontmoedigde, jij terleurgestelde, jij verdrietige

Verstik niet in je wanhoop

In je teleurstelling, je verdriet.

Sta op

Jij krachtige, jij betrouwbare, jij met je warmte

Richt je kracht, je vertrouwen, je warmte

Op allen die krachteloos, zonder vertrouwen

En koud van binnen zijn.

Sta op

jij kind, jij jongere, jij jongvolwassene

jij midden in het leven, jij oudre

durf te geloven in het nieuwe leven

in de toekomst voor elke mens

in een nieuwe wereld waar we van elkaar houden

als zusters en broeders

Sta op! Laat Pasen gebeuren!

Vier het leven, dankzij God gegund aan alle mensen, alle leven, vrolijk Pasen!

zr. Wiske Beuker