Wat doen wij!

Gespreksgroep Almenum

We komen als gespreksgroep Almenum voor de eerste keer na de zomer bij elkaar in de bestuurskamer in Almenum. De gespreksgroep Almenum bestaat uit een 8 tal ‘doperse’ bewoners van Almenum en omstreken. We komen vrijwel iedere maand op dinsdagmiddag van 14:30 tot 16:30 uur bijelkaar. We beginnen met het aansteken van een lichtje en een gebed en gelardeerd met thee, koffie en een traktatie, met het zingen van mooie liederen, bespreken we aan de hand van een onderwerp wat ons bezig houdt. Het zijn gezellige, leerzame en luchtige, openhartige en vertrouwde bijeenkomsten en u hoeft niet in Almenum te wonen om erbij te kunnen zijn. Wilt u het ook eens proberen, u bent van harte welkom!

Dit najaar komen we bijelkaar op de dinsdagen. U bent bij deze uitgenodigd en van harte welkom!

Informatie: ds. Wiske Beuker, wbeuker@ziggo.nl

Thee met wat extra’s

In dit winterseizoen is er weer 6 keer gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vann gedachten te wisselen in een gespreksgroep. Het het centrale thema van dit seizoen: Duurzaamheid: het omgaan met de aarde. Want we hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar geleend van onze kinderen. Dit onderwerp bespreken we op diverse manieren en verschillende invalshoeken. Praten over duurzaamheid aan de hand van stellingen op kaarten. En wat zegt Francis bv. in zijn Zonnelied over de aarde? Verschilt dat van de toespraak van het Indiaanse opperhoofd Seattle ‘Kun je de aarde bezitten?’En wat staat over duurzaamheid in de bijbel? Met elkaar maken we het programma. Intresse? Iedereen is welkom op donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. Wil je meer weten?

Mail naar: Sietske Ypenga; ypengakeulen@gmail.com

Zusterkring

Nieuws uit de zusterkring…

Wij willen de zusterkring weer proberen op te starten. De bijeenkomsten zijn weer op dinsdagmiddag van 14:30 uur tot 16:30 uur, maar niet meer om de 14 dagen maar 1 keer per maand, alleen in oktober 2 keer. Wij hebben de volgende data vastgesteld; 5 en 26 oktober, 16 november en 14 december. Voor 2022; 18 januari, 15 februari, 15 maart en 12 april. Wij hopen dat alles door kan gaan maar natuurlijk geldt voor ons ook afstand houden en als we ons niet goed voelen thuisblijven want de meesten van ons zijn toch kwetsbare ouderen.

Martsje de Jong

Kofje Plus, een gezamenlijke gesprekskring Harlingen en De Lytse Streek

Een gezamenlijke gesprekskring van Harlingen en De Lytse Streek rond bijbelse thema’s en onze levenservaringen en vragen. We gaan dit jaar met elkaar in gesprek over de vraag wat geloven we nu. Als je hier open en oprecht en in vrijheid met elkaar over in gesprek gaat wordt het een soort ontdekkingstocht. Over welke onderwerpen vinden we dat we iets moeten zeggen? Welke vragen hebben we? Wat speelt er in onze samenleving en wat kunnen wij vanuit ons geloof daar over/tegen zeggen? Waar zijn we kritisch over onze identiteit, als we die al kunnen beschrijven? Wat is de betekenis van een broederschap van mensen wereldwijd? Spannend en inspirerend!

De groep staat open voor iedereen. Wel graag aanmelden in verband met de ruimte.

Informatie en aanmelden: Flora Visser, 0515-232415, flora.visser@gmail.com

De bijeenkomsten zijn op 2 oktober, 6 november, 12 februari en 25 maart en vinden plaats bij Dini Smid, Parkstate 4 in Franeker.

Crea – Café

Het lijkt erop dat, met in achtneming van alle voorzichtigheid en regels, bijeenkomsten weer georganiseerd kunnen worden. Zo ook de bijeenkomsten van het Crea Café. Het is goed weer samen te komen, daarom hierbij de data waarop de deuren van het Crea Café weer wijd open staan. Dit jaar op 13 oktober, 10 november en 8 december. En in 2023 op 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april en 11 mei. Iedere middag vanaf 14:00 uur.

De vaste groep bezoekers van deze creatieve bijeenkomsten weet hoe leuk het is, bent u er nog nooit geweest, kom dan eens een kijkje nemen. Van harte welkom!

Informatie: Heleen Smeding, 0517 – 430349