Privacy

Privacy-statement (AVG) Doopsgezinde Gemeente (DG)
Harlingen.

 1. De DG is in het bezit van persoonlijke gegevens van haar leden en vrienden en gaat
  vertrouwelijk met deze gegevens om.
 2. Het gebruiken en verwerken van enkele van de onder punt 1 genoemde gegevens zijn
  noodzakelijk voor het functioneren van de Gemeente, leden en vrienden worden geacht hier
  toestemming voor te geven.
 3. Voor het gebruiken en verwerken van andere dan de onder punt 2 bedoelde gegevens is wel
  toestemming van de betrokkenen nodig. Op daarvoor bestemde formulieren kan worden
  aangegeven waar wel of geen toestemming voor gegeven wordt.
 4. Te allen tijde kan een eenmaal gegeven toestemming worden ingetrokken.