Contact

ds. W.I. Beuker

Op 26 oktober 2014 is zr. Wiske Beuker aangesteld als voorganger in onze gemeente.

Zij is bereikbaar op het e-mailadres wbeuker@ziggo.nl.

Op andere momenten kunt u contact zoeken via zr. E. Eghuizen (06 2855 3936) of via zr. H. de Jong – Velsma (06 3811 7362).


Kerkenraad

Secretaris
Zr. H. de Jong – Velsma
Harlingerstraatweg 36,
8872 NB Midlum
06 3811 7362
Kerkzaken: secretarisdgharlingen@outlook.com  

Prive: hildavelsma@gmail.com

Voorzitter
Br. J. Stelwagen, Marnehiem 76,
8862 RD HARLINGEN
06 20629561
e-mail: jansjouk1@home.nl


Nieuwe Pastorale

Inleveren kopij voor de Nieuwe Pastorale: 

Voor elke derde woensdag van de maand, liefst als wordbestand.                         

E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com

Website

Marten Koning
Schokkerhof 26 
8862 PL HARLINGEN

Email: info@dgharlingen.doopsgezind.nl