Vroeg of laat stellen mensen vragen rond het levenseinde. Is het niet over de eigen situatie dan is het wel omdat ze in familie- of vriendenkring met afscheid en verlies geconfronteerd worden. Het is geen alledaags onderwerp. Toch is het goed om hier eens over na te denken en er aandacht aan te besteden.

Iemand die ons hierover meer kan vertellen is ds Aart Veldhuizen.

Velen kennen hem uit de tijd dat hij geestelijk verzorger was in Bloemkamp.

Donderdagavond 16 november a.s. geeft hij in de Doopsgezinde kerk van Bolsward een lezing over de laatste levensfase en vragen die dit op kan roepen.

Tijdens zijn lezing wil ds Veldhuizen ingaan op vragen en we kunnen met elkaar in gesprek gaan.

De kerk is open vanaf 19.00 uur.

De lezing begint om 19.30 uur en we sluiten de avond af rond 21.15 uur.

Kosten voor deze avond zijn 5 euro.